Самостоятелна и комбинирана форма на обучение

УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА:

съобщение изпитна сесия Януари СФО за учебната 2023-2024 година

съобщение изпитна сесия Април СФО учебна 2023-2024 година

УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА:

съобщение за изпити СФО сесия Януари 2023г.

съобщение за изпити СФО сесия април-май 2023 година

съобщение изпитна сесия Юни СФО за учебната 2022-2023 година

УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА:

Suobshenie_izpiti_SFO сесия Януари

съобщение сесия Април СФО

съобщение за изпити сесия Юни СФО

КОНСПЕКТИ:

Конспект по български език и литература 5 клас СФО

Конспект по български език и литература 6 клас СФО

Конспект по български език и литература 7 клас СФО

конспект по английски език 5 клас СФО

конспект по английски език 6 клас СФО

конспект по английски език 7 клас СФО

конспект по руски език 7 клас КФО

конспект по математика 5 клас СФО

конспект по математика 6 клас СФО

конспект по математика 7 клас СФО

конспект по информационни технологии 5 клас СФО

конспект по информационни технологии 6 клас СФО

конспект по информационни технологии 7 клас СФО

конспект по история и цивилизации 5 клас СФО

конспект по история и цивилизации 6 клас СФО

конспект по история и цивилизации 7 клас СФО

конспект по география и икономика 5 клас СФО

конспект по география и икономика 6 клас СФО

конспект по география и икономика 7 клас СФО

конспект по човекът и природата 5 клас СФО

конспект по човекът и природата 6 клас СФО

конспект по биология и здравно образование 7 клас СФО

конспект по физика и астрономия 7 клас СФО

конспект по химия и опазване на околната среда 7 клас СФО

конспект по музика 5 клас СФО

конспект по музика 6 клас СФО

конспект по музика 7 клас СФО

конспект по изобразително изкуство 5 клас СФО

конспект по изобразително изкуство 6 клас СФО

конспект по изобразително изкуство 7 клас СФО

конспект по технологии и предприемачество 5 клас СФО

конспект по технологии и предприемачество 6 клас СФО

конспект по технологии и предприемачество 7 клас СФО

Физическо възпитание и спорт 5, 6 и 7 клас СФО

 

УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА:

съобщение за изпити сесия Януари 2021г.

съобщение изпитна сесия Април 2020-2021

съобщение изпитна сесия юни 2020-2021г.

съобщение изпит КФО

УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА:

съобщение изпити сесия Януари

Заповед изпитна сесия Януари 2020

заповед сесия юни СФО

съобщение сесия юни СФО