Достъп до информация

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

телефон: 06521-2313

електронна поща: ou_sadovec@abv.bg

адрес: с. Садовец, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 2

приемно време: от 08,00 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден

Как може да се поиска достъп до информация:

Списък по чл.15, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация за категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност в ОУ „Христо Ботев“ с. Садовец, както и форматите, в които е достъпна

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ:

През 2023 година в Основно училище „Христо Ботев“ с. Садовец няма постъпили заявления за достъп до обществена информация.

През 2020 година в Основно училище „Христо Ботев“ с. Садовец няма постъпили заявления за достъп до обществена информация.

През 2018 година в Основно училище „Христо Ботев“ с. Садовец няма постъпили заявления за достъп до обществена информация.

През 2017 година в Основно училище „Христо Ботев“ с. Садовец няма постъпили заявления за достъп до обществена информация.

РЕГИСТЪР НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ: