Административни услуги и образци на документи

телефон: 06521-2313

електронна поща: ou_sadovec@abv.bg

адрес: с. Садовец, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 2

приемно време: от 08,00 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден

Протокол за устно заявяване за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП – 2) :

Протокол за устно заявяване за издаване на удостоверение за трудов и/или осигурителен стаж на осигуряваните лица (УП – 3):

Протокол за приемане на устно заявяване на услуга: