Актуално

СЪОБЩЕНИЕ:

        Уведомявам всички родители, че на 12.12.2022г. (понеделник) от 16,30 часа ще се проведат родителски срещи по паралелки за излъчване представители на родителите за членове на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“ с. Садовец.

                                                                                Директор: Весела Петкова

Учениците от 5-ти до 7-ми клас се обучават по график за ротация съгласно заповедта на МОН, както следва:

От 07.02.2022г.(понеделник) до 11.02.2022г.(петък):

7-ми клас се обучават присъствено;
5-ти и 6-ти клас – от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ ЕДНОВРЕМЕННО НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) :

ЧасІ – ІV клас присъствено
40 минути
паралелки V, VІ и/или VІІ клас
присъствено 40 минути
паралелки V, VІ и/или VІІ клас
ОРЕС 30 минути
18,00 – 8,408,00 – 8,408,10 – 8,40
29,00 – 9,409,00 – 9,409,00 – 9,30
39,50 – 10,309,50 – 10,309,50 – 10,20
410,40 – 11,2010,40 – 11,2010,40 – 11,10
511,30 – 12,1011,30 – 12,1011,30 – 12,00
612,20 – 13,0012,20 – 13,0012,20 – 12,50
7 13,10 – 13,5013,00 – 13,30

Уважаеми родители,

С писмо №11-36/22.12.2021 г., Регионална здравна инспекция – Плевен информира, че в края на м. ноември тази година Комитетът по лекарствените продукти за хуманната медицина (CHMP) към Eвропейската агенция по лекарствата препоръчва разширяване на обхвата на приложение на ваксината срещу COVID-19 Comirnaty, като се включат като подлежаща група и децата на възраст от 5 до 11 години.

   Комитетът по лекарствените продукти за хуманната медицина  към Европейската агенция по лекарствата заключава, че ползите от ваксината Comirnaty при деца на възраст от 5 до 11 години надвишават рисковете, особено при състояния, които повишават риска от тежко протичаща COVID-19 инфекция. Ваксината има 90,7% ефективност за предпазване от симптоматичен COVID-19 (въпреки, че реалната честота може да е между 67,7% и 98,3%).

    За област Плевен са определени три временни имунизационни пунктове за приложение на педиатрична ваксина Comirnaty на деца от 5 до 11 години:

1.      УМБАЛ“Д-р Георги Странски“-гр. Плевен, ул. „Г. Кочев“ № 8а

Работно време: вторник от 11.00 ч. до 13.00 ч.

Тел. за връзка с кабинета 064/886 100

2.       ДКЦ „Авис Медика“-гр. Плевен, ул. „Коста Хаджипакев“ № 7

Работно време: петък от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Тел. за връзка с кабинета 064/90 90 90

3.      МБАЛ“Свети Панталеймон“-гр. Плевен, ул. „Трите бора“ № 23

Работно време: вторник от 12.00 ч. до 14.00 ч.

Тел. за връзка с кабинета 064/87 20 20

С цел по-стриктно планиране на дозите, желателно е родителите първо да се консултират със специалист от съответния пункт за уточняване на ден и час за ваксинация преди да го посетят.

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

От 17.12.2021г. (петък), поради достигната 14-дневна заболеваемост на община Долни Дъбник под 250 на 100 000 население, ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ ПРИСЪСТВЕНО, включително и тези ученици, на които родителите не са декларирали съгласие за тестване.

От 06.12.2021г.(понеделник):

 1. Учениците от І-ви до VІІ-ми клас, на които родителите са декларирали съгласие за тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19, ще се обучават присъствено с тестване веднъж седмично в началото на първия присъствен учебен ден за съответната седмица.
 2. Учениците от І-ви до VІІ-ми клас, на които родителите НЕ СА декларирали съгласие за тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19, ще се обучават от разстояние в електронна среда.

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ ЕДНОВРЕМЕННО НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) :

ЧасІ – ІV клас
присъствено 40 минути
паралелки от
V , VІ и/или VІІ клас
присъствено 40 минути
паралелки от V, VІ и/или
VІІ клас в ОРЕС 30 минути
18,00 – 8,408,00 – 8,408,10 – 8,40
29,00 – 9,409,00 – 9,409,00 – 9,30
39,50 – 10,309,50 – 10,309,50 – 10,20
410,40 – 11,2010,40 – 11,2010,40 – 11,10
511,30 – 12,1011,30 – 12,1011,30 – 12,00
612,20 – 13,0012,20 – 13,0012,20 – 12,50
7 13,10 – 13,5013,00 – 13,30

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ПО СЕДМИЦИ:

 • Учениците от І – ІV клас , на които родителите са декларирали съгласие за тестване с бързите антигенни тестове за COVID-19, ще се обучават присъствено.
 • Учениците от І – ІV клас, на които родителите не са декларирали съгласие за тестване с бързите антигенни тестове за COVID-19, ще се обучават от разстояние в електронна среда.
 • Учениците от 5-ти до 7-ми клас се обучават по график за ротация съгласно заповедта на МОН, както следва:

  От 29.11.2021г.(понеделник) до 03.12.2021г.(петък):

  • 5-ти и 6-ти клас се обучават присъствено;
  • 7-ми клас – от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

  От 23.11.2021г.(вторник) до 26.11.2021г.(петък):

  • 5-ти клас и 7-ми клас се обучават присъствено;
  • 6-ти клас от разстояние в електронна среда.

  На 22.11.2021г. (понеделник) всички ученици от 1-ви до 7-ми клас се обучават в ОРЕС.

  На 18.11.2021г.(четвъртък) и 19.11.2021г.(петък) :

  • 6-ти и 7-ми клас се обучават присъствено;
  • 5 клас продължават в ОРЕС.

  На 17.11.2021г. (сряда) 5-ти клас, 6-ти клас и 7-ми клас се обучават в ОРЕС.

  На 16.11.2021г. (вторник): 6-ти и 7-ми клас се обучават присъствено, а 5-ти клас – в ОРЕС.

  1. На 15.11.2021г.(понеделник) всички ученици от І-ви до VІІ-ми клас ще се обучават от разстояние в електронна среда.
  1. 1. РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 15.11.2021г. (понеделник):
  ЧасІ – ІV клас ОРЕС 20 минутиV – VІІ клас ОРЕС 30 минути
  18,30 – 8,508,30 – 9,00
  29,10 – 9,309,10 – 9,40
  39,50 – 10,109,50 – 10,20
  410,30 – 10,5010,30 – 11,00
  511,10 – 11,3011,10 – 11,40
  611,50 – 12,1011,50 – 12,20
  7 12,30 – 13,00
  1. 2. Разписание на часовете на групите за целодневна организация на учебния ден, както следва:
  ЧасІ – ІV клас ОРЕС 20 минутиV – VІІ клас ОРЕС 30 минути
  112,30 – 12,50 – 1-2 клас13,30 – 14,00 – 5 клас
  213,10 – 13,30 – 1-2 клас14,10 – 14,40 – 5 клас
  313,40 – 14,00 – 3 клас14,45 – 15,15 – 6 клас
  414,20 – 14,40 – 3 клас15,25 – 15,55 – 6 клас
  515,00 – 15,20 – 4 клас16,00 – 16,30 – 7 клас
  615,40 – 16,00 – 4 клас16,40 – 17,10 – 7 клас

  2. График на учебния процес от 16.11.2021г.(вторник) до 19.11.2021г.(петък):

  2.1. Учениците от І-ІІ клас, ІІІ-ти клас и ІV-ти клас ще се обучават присъствено.

  2.2. Учениците от VІ и VІІ клас ще се обучават присъствено.

  2.3. Учениците от V клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда.

  2.4. Разписание на часовете от 16.11.2021г. до 19.11.2021г.:

  ЧасІ – ІV клас присъствено 40 минутиVІ и VІІ клас присъствено 40 минутиV клас ОРЕС 30 минути
  18,00 – 8,408,00 – 8,408,10 – 8,40
  29,00 – 9,409,00 – 9,409,00 – 9,30
  39,50 – 10,309,50 – 10,309,50 – 10,20
  410,40 – 11,2010,40 – 11,2010,40 – 11,10
  511,30 – 12,1011,30 – 12,1011,30 – 12,00
  612,20 – 13,0012,20 – 13,0012,20 – 12,50
  7 13,10 – 13,5013,00 – 13,30

  График на учебния процес от 08.11.2021г.(понеделник) до 12.11.2021г.(петък):

  Учениците от І-ІІ клас, ІІІ-ти клас и ІV-ти клас ще се обучават присъствено.

  Учениците от V, VІ и VІІ клас ще се обучават от разстояние в електронна среда .

  РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

  от 08.11.2021г. до 12.11.2021г.

  ЧасІ – ІV клас присъствено 40 минутиV – VІІ клас ОРЕС 30 минути
  18,00 – 8,408,10 – 8,40
  29,00 – 9,409,00 – 9,30
  39,50 – 10,309,50 – 10,20
  410,40 – 11,2010,40 – 11,10
  511,30 – 12,1011,30 – 12,00
  612,20 – 13,0012,20 – 12,50
  7 13,00 – 13,30

  ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ В ГРУПАТА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПЕТИ – СЕДМИ КЛАС:

  V – VІІ клас ОРЕС 30 минути
  13,30 – 14,00 – 5 клас
  14,10 – 14,40 – 5 клас
  14,45 – 15,15 – 6 клас
  15,25 – 15,55 – 6 клас
  16,00 – 16,30 – 7 клас
  16,40 – 17,10 – 7 клас

  УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА:

  ВАЖНО!

  От 30.11.2020г.(понеделник) до 21.12.2020г. съгласно Заповед № РД 09-3457/26.11.2020г. на министъра на образованието и науката се преустановяват присъствените учебни занятия в училище и учениците преминават на обучение от разстояние в електронна среда.

  Честит 24-ти май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост

  Виртуален поздрав за всички учители от учениците:

  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

  Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и преустановяване на учебния процес до 13.04.2020г., изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от Националното външно оценяване с учениците от VІІ клас през учебната 2019/2020 година ще се осъществява:

  Относно подаване на заявления за полагане на изпит, ПО ЖЕЛАНИЕ, по чужд език в VІІ клас и регистриране на заявления в софтуерния продукт:

  Подаването на заявление от учениците се извършва в срок от 06 април 2020г. до 10 април 2020г. по електронен път. Бланката на заявлението може да бъде изтеглена:

  Заявлението следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището: ou_sadovec@abv.bg в упоменатия срок.

  =============================================================

  Скъпи ученици на ОУ „Христо Ботев“ с. Садовец,

  Ситуацията не само в България, но и в света е тревожна. Изправени сме пред сериозно предизвикателство, което заедно, с разумни действия и дисциплина ще преодолеем. И в никакъм случай не можем да си позволим животът ни да спре.

  Напротив. Точно сега трябва да проявим разум. Коронавирусът не е рисков за младите хора, но е опасен за възрастните. Затова трябва да изпълняваме отговорно всяко изискване на Националния щаб и на компетентните медицински власти.

  Моля ви, спазвайте стриктно изискванията за лична хигиена, бъдете разумни. Нека опитаме да бъдем по-спокойни, по-отговорни и дисциплинирани. Това, което търпим като неудобство днес, е за да бъдем здрави утре!

  „Остани в къщи, това може да спаси живот!“