Актуално

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ ЕДНОВРЕМЕННО НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) :

ЧасІ – ІV клас
присъствено 40 минути
паралелки от
V , VІ и/или VІІ клас
присъствено 40 минути
паралелки от V, VІ и/или
VІІ клас в ОРЕС 30 минути
18,00 – 8,408,00 – 8,408,10 – 8,40
29,00 – 9,409,00 – 9,409,00 – 9,30
39,50 – 10,309,50 – 10,309,50 – 10,20
410,40 – 11,2010,40 – 11,2010,40 – 11,10
511,30 – 12,1011,30 – 12,1011,30 – 12,00
612,20 – 13,0012,20 – 13,0012,20 – 12,50
7 13,10 – 13,5013,00 – 13,30

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ПО СЕДМИЦИ:

 • Учениците от І – ІV клас , на които родителите са декларирали съгласие за тестване с бързите антигенни тестове за COVID-19, ще се обучават присъствено.
 • Учениците от І – ІV клас, на които родителите не са декларирали съгласие за тестване с бързите антигенни тестове за COVID-19, ще се обучават от разстояние в електронна среда.
 • Учениците от 5-ти до 7-ми клас се обучават по график за ротация съгласно заповедта на МОН, както следва:

  От 29.11.2021г.(понеделник) до 03.12.2021г.(петък):

  • 5-ти и 6-ти клас се обучават присъствено;
  • 7-ми клас – от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

  От 23.11.2021г.(вторник) до 26.11.2021г.(петък):

  • 5-ти клас и 7-ми клас се обучават присъствено;
  • 6-ти клас от разстояние в електронна среда.

  На 22.11.2021г. (понеделник) всички ученици от 1-ви до 7-ми клас се обучават в ОРЕС.

  На 18.11.2021г.(четвъртък) и 19.11.2021г.(петък) :

  • 6-ти и 7-ми клас се обучават присъствено;
  • 5 клас продължават в ОРЕС.

  На 17.11.2021г. (сряда) 5-ти клас, 6-ти клас и 7-ми клас се обучават в ОРЕС.

  На 16.11.2021г. (вторник): 6-ти и 7-ми клас се обучават присъствено, а 5-ти клас – в ОРЕС.

  1. На 15.11.2021г.(понеделник) всички ученици от І-ви до VІІ-ми клас ще се обучават от разстояние в електронна среда.
  1. 1. РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 15.11.2021г. (понеделник):
  ЧасІ – ІV клас ОРЕС 20 минутиV – VІІ клас ОРЕС 30 минути
  18,30 – 8,508,30 – 9,00
  29,10 – 9,309,10 – 9,40
  39,50 – 10,109,50 – 10,20
  410,30 – 10,5010,30 – 11,00
  511,10 – 11,3011,10 – 11,40
  611,50 – 12,1011,50 – 12,20
  7 12,30 – 13,00
  1. 2. Разписание на часовете на групите за целодневна организация на учебния ден, както следва:
  ЧасІ – ІV клас ОРЕС 20 минутиV – VІІ клас ОРЕС 30 минути
  112,30 – 12,50 – 1-2 клас13,30 – 14,00 – 5 клас
  213,10 – 13,30 – 1-2 клас14,10 – 14,40 – 5 клас
  313,40 – 14,00 – 3 клас14,45 – 15,15 – 6 клас
  414,20 – 14,40 – 3 клас15,25 – 15,55 – 6 клас
  515,00 – 15,20 – 4 клас16,00 – 16,30 – 7 клас
  615,40 – 16,00 – 4 клас16,40 – 17,10 – 7 клас

  2. График на учебния процес от 16.11.2021г.(вторник) до 19.11.2021г.(петък):

  2.1. Учениците от І-ІІ клас, ІІІ-ти клас и ІV-ти клас ще се обучават присъствено.

  2.2. Учениците от VІ и VІІ клас ще се обучават присъствено.

  2.3. Учениците от V клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда.

  2.4. Разписание на часовете от 16.11.2021г. до 19.11.2021г.:

  ЧасІ – ІV клас присъствено 40 минутиVІ и VІІ клас присъствено 40 минутиV клас ОРЕС 30 минути
  18,00 – 8,408,00 – 8,408,10 – 8,40
  29,00 – 9,409,00 – 9,409,00 – 9,30
  39,50 – 10,309,50 – 10,309,50 – 10,20
  410,40 – 11,2010,40 – 11,2010,40 – 11,10
  511,30 – 12,1011,30 – 12,1011,30 – 12,00
  612,20 – 13,0012,20 – 13,0012,20 – 12,50
  7 13,10 – 13,5013,00 – 13,30

  График на учебния процес от 08.11.2021г.(понеделник) до 12.11.2021г.(петък):

  Учениците от І-ІІ клас, ІІІ-ти клас и ІV-ти клас ще се обучават присъствено.

  Учениците от V, VІ и VІІ клас ще се обучават от разстояние в електронна среда .

  РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

  от 08.11.2021г. до 12.11.2021г.

  ЧасІ – ІV клас присъствено 40 минутиV – VІІ клас ОРЕС 30 минути
  18,00 – 8,408,10 – 8,40
  29,00 – 9,409,00 – 9,30
  39,50 – 10,309,50 – 10,20
  410,40 – 11,2010,40 – 11,10
  511,30 – 12,1011,30 – 12,00
  612,20 – 13,0012,20 – 12,50
  7 13,00 – 13,30

  ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ В ГРУПАТА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПЕТИ – СЕДМИ КЛАС:

  V – VІІ клас ОРЕС 30 минути
  13,30 – 14,00 – 5 клас
  14,10 – 14,40 – 5 клас
  14,45 – 15,15 – 6 клас
  15,25 – 15,55 – 6 клас
  16,00 – 16,30 – 7 клас
  16,40 – 17,10 – 7 клас

  УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА:

  ВАЖНО!

  От 30.11.2020г.(понеделник) до 21.12.2020г. съгласно Заповед № РД 09-3457/26.11.2020г. на министъра на образованието и науката се преустановяват присъствените учебни занятия в училище и учениците преминават на обучение от разстояние в електронна среда.

  Честит 24-ти май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост

  Виртуален поздрав за всички учители от учениците:

  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

  Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и преустановяване на учебния процес до 13.04.2020г., изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от Националното външно оценяване с учениците от VІІ клас през учебната 2019/2020 година ще се осъществява:

  Относно подаване на заявления за полагане на изпит, ПО ЖЕЛАНИЕ, по чужд език в VІІ клас и регистриране на заявления в софтуерния продукт:

  Подаването на заявление от учениците се извършва в срок от 06 април 2020г. до 10 април 2020г. по електронен път. Бланката на заявлението може да бъде изтеглена:

  Заявлението следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището: ou_sadovec@abv.bg в упоменатия срок.

  =============================================================

  Скъпи ученици на ОУ „Христо Ботев“ с. Садовец,

  Ситуацията не само в България, но и в света е тревожна. Изправени сме пред сериозно предизвикателство, което заедно, с разумни действия и дисциплина ще преодолеем. И в никакъм случай не можем да си позволим животът ни да спре.

  Напротив. Точно сега трябва да проявим разум. Коронавирусът не е рисков за младите хора, но е опасен за възрастните. Затова трябва да изпълняваме отговорно всяко изискване на Националния щаб и на компетентните медицински власти.

  Моля ви, спазвайте стриктно изискванията за лична хигиена, бъдете разумни. Нека опитаме да бъдем по-спокойни, по-отговорни и дисциплинирани. Това, което търпим като неудобство днес, е за да бъдем здрави утре!

  „Остани в къщи, това може да спаси живот!“