Колектив

Весела Атанасова Петкова – директор

Татяна Иванова Иванова – старши учител І-ІІ клас

Наташа Цанкова Паликрушева – старши учител ІІІ клас

Ирена Петрова Сълева – старши учител IV клас и преподавател по Английски език

Росица Иванова Василева – старши учител по  Български език и литература

Петър Георгиев Иванов – учител по математика и Физика и астрономия

Нина Йорданова Петрова  – старши учител по Информационни технологии, Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Музика

Наталия Първанова Петкова – старши учител по История и цивилизации,  География и икономика, Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество ( неплатен отпуск)

–  Петьо Иванов Янев – учител по История и цивилизации,  География и икономика, Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество

Милена Ангелова Горанова – старши учител по физическо възпитание и спорт

Лиляна Михайлова – старши учител І – ІV клас в ГЦДО

Ралица Димитрова – учител V – VІІ клас в ГЦДО