Национално външно оценяване

Дати за провеждане на изпитите от НВО за учебната 2022-2023 година:

ІV-ти клас:

Български език и литература – 29 май 2023г., начало 10,00 часа

Математика – 30 май 2023г., начало 10,00 часа

Резултати на учениците от НВО 4 клас за учебната 2022-2023 година:

Български език и литература:

Среден процент от максималния брой точки

На ниво училище : общо 58,78; момчета 43,67; момичета 66,33

Регионално ниво: общо 69,63; момчета 65,69 ; момичета 73,61

Национално ниво: общо 70,52; момчета 66,80; момичета 74,36

Математика:

Среден процент от максималния брой точки

На ниво училище: общо 88,78; момчета 76,00; момичета 95,17

Регионално ниво: общо 62,95; момчета 63,49; момичета 62,41

Национално ниво: общо 64,38 ; момчета 64,77 ; момичета 63,97

VІІ-ми клас:

Български език и литература – 13 юни 2023г., начало 9,00 часа

Математика – 16 юни 2023г., начало 9,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023г., начало 9,00 часа

Резултати на учениците от НВО 7 клас за учебната 2022-2023 година:

Дати за провеждане на изпитите от НВО за учебната 2020-2021 година:

ІV-ти клас:

Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

Дати за провеждане на изпитите от НВО за учебната 2021-2022 година:

ІV-ти клас:

Български език и литература – 26 май 2022г., начало 10,00 часа

Математика – 27 май 2022г., начало 10,00 часа

VІІ-ми клас:

Български език и литература – 14 юни 2022г., начало 10,00 часа

Математика – 16 юни 2022г., начало 10,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022г., начало 10,00 часа

Дати за провеждане на изпитите от НВО за учебната 2020-2021 година:

ІV-ти клас:

Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

Справка за средните резултати на учениците от НВО на 4. клас:

Български език и литература:

Среден процент от максималния брой точки

На ниво училище : общо 52,41; момчета 50,88; момичета 53,78

Регионално ниво: общо 72,24; момчета 68,04 ; момичета 76,30

Национално ниво: общо 74,67; момчета 71,42; момичета 78,02

Математика:

Среден процент от максималния брой точки

На ниво училище: общо 50,88; момчета 54,13; момичета 48,00

Регионално ниво: общо 60,86; момчета 60,49; момичета 61,22

Национално ниво: общо 63,16 ; момчета 62,96 ; момичета 63,37

VІІ-ми клас:

Български език и литература – 16 юни 2021г., начало 09,00 часа

Математика – 18 юни 2021г., начало 09,00 часа

Резултати по Български език и литература:

На ниво училище: общо 38,14; мъже 31,50; жени 39,61

От областта : общо 48,54; мъже 43,18; жени 54,12

От страната: общо 53,86 ; мъже 48,87; жени 59,16

Резултати по математика:

На ниво училище: общо 49,55; мъже 48,00; жени 49,94

От областта : общо 31,82; мъже 30,61; жени 33,08

От страната: общо 37,94 ; мъже 36,38; жени 39,60