Обществен съвет

Състав на новия Обществен съвет за срок от три години

от 16.12.2019г. до 15.12.2022г.:

 1. Мирела Иванова Вътова – председател (представител на родителите)
 2. Милко Павлинов Горанов – член (представител на родителите)
 3. Рена Тодорова Джанова – член (представител на родителите)
 4. Герасим Илинов Милев – член (представител на родителите)
 5. Бенка Петкова Георгиева – член (представител на ПРБК)
 6. Анелия Иванова Пиронска – резервен член (представител на родителите)
 7. Вероника Зинкова Албертова – резервен член (представител на родителите)
 8. Снежана Тодорова Въткова – резервен член (представител на ПРБК)

Заповед определяне състава на членовете на Обществения съвет

Pravomoshtiya_Obshtestven_savet

pravilnik_obshtestveni_saveti_27092016

УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА:

Протокол № 1 от заседание за учебната 2021-2022 година

Протокол № 2 от заседание на ОС за учебната 2021-2022 година

протокол № 3 от заседание на ОС за учебната 2021-2022 година

протокол № 4 от заседание на ОС за учебната 2021-2022 г.

протокол № 5 от заседание на ОС за учебната 2021-2022 г.

   УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА:

протокол № 1 за учебната 2020-2021 година

протокол № 2 за учебната 2020-2021 година

протокол № 3 от заседание за учебната 2020-2021 година

протокол № 4 от заседание за учебната 2020-2021 година

протокол № 5 от заседание 2020-2021 година

протокол № 6 от заседание за учебната 2020-2021 година

Годишен отчет за дейността на обществения съвет за учебната 2020-2021 година

УЧЕБНА 2019 / 2020  ГОДИНА:

Протокол № 1 от заседание за учебната 2019-2020 година

Протокол № 2 за учебната 2019-2020 година (учредяване)

протокол № 3 за учебна 2019-2020 година

протокол № 4  за учебната 2019-2020 година

протокол № 5 за учебна 2019-2020 година

протокол № 6 за учебната 2019-2020 година

протокол № 7 за учебната 2019-2020 година

годишен отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2019-2020 година

Състав на Обществения съвет за срок от три години

от 16.12.2016г. до 15.12.2019г.:

 1. Маруся Славчова Георгиева – председател (представител на родителите)
 2. Анелия Иванова Пиронска – член (представител на родителите)
 3. Мая Иванова Ангелова – член (представител на родителите)
 4. Росица Василева Лисакова – член (представител на родителите) – прекратени правомощия на 02.09.2019г.
 5. Бенка Петкова Георгиева – член (представител на ПРБК)
 6. Милко Павлинов Горанов – резервен член (представител на родителите)- редовен член от 02.09.2019г. до края на мандата 15.12.2019г.
 7. Вержиния Иванова Иванова – резервен член (представител на родителите)
 8. Снежана Тодорова Въткова – резервен член (представител на ПРБК)

заповед определяне ОС

Pravomoshtiya_Obshtestven_savet

pravilnik_obshtestveni_saveti_27092016

УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНА:

протокол № 1 ОС 2018-2019

протокол № 2 ОС 2018-2019

протокол № 3 ОС 2018-2019

протокол № 4 ОС 2018-2019

протокол № 5 ОС 2018-2019

заповед за прекратяване правомощията на член на ОС

протокол № 6 от заседание на ОС

Годишен отчет за дейността на обществения съвет за учебната 2018-2019 година

                           УЧЕБНА  2017 / 2018 ГОДИНА:

протокол № 1 от заседание

протокол № 2 от заседание

протокол № 3 от заседание

протокол № 4 ОС

протокол № 5 ОС

протокол № 6 ОС

протокол № 7 ОС

Годишен отчет за дейността на обществения съвет за учебната 2017-2018 година

                          Учебна 2016 / 2017 година:

протокол учредяване

протокол № 2 ОС

протокол № 3

протокол № 4

протокол № 5

протокол № 6

протокол № 7 ОС

Годишен отчет за дейността на обществения съвет за учебната 2016-2017 година