Обществен съвет

Състав на Обществения съвет за срок от три години от 16.12.2022г. до 15.12.2025г.:

 1. Калинка Иванова Иванова – председател (представител на родителите)
 2. Анелия Иванова Пиронска – член (представител на родителите)
 3. Рена Тодорова Джанова – член (представител на родителите)
 4. Митко Гошев Борисов – член (представител на родителите)
 5. Бенка Петкова Георгиева – член (представител на ПРБК)
 6. Герасим Илинов Милев – резервен член (представител на родителите)
 7. Борислав Милчев Иванов – резервен член (представител на родителите)
 8. Снежана Тодорова Въткова – резервен член (представител на ПРБК)

Заповед за определяне състава на членовете на Обществения съвет

Pravomoshtiya_Obshtestven_savet

pravilnik_obshtestveni_saveti_27092016

УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА:

протокол № 1 от заседание на ОС за учебната 2023-2024г.

УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА:

Протокол № 1 от заседание на ОС за учебната 2022-2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

        Уведомявам всички родители, че на 12.12.2022г. (понеделник) от 16,30 часа ще се проведат родителски срещи по паралелки за излъчване представители на родителите за членове на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“ с. Садовец.

Директор: Весела Петкова

Протокол № 2 за учебната 2022-2023 г. (учредяване)

протокол № 3 от заседание на ОС за учебната 2022-2023 година

протокол № 4 от заседание на ОС за учебната 2022-2023 година

протокол № 5 от заседание на ОС за учебната 2022-2023 година

Протокол № 6 от заседание на ОС за учебната 2022-2023 година

протокол № 7 от заседание на ОС за учебната 2022-2023 година

Годишен отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2022-2023 година

.

Състав на Обществения съвет за срок от три години от 16.12.2019г. до 15.12.2022г.:

 1. Мирела Иванова Вътова – председател (представител на родителите)
 2. Милко Павлинов Горанов – член (представител на родителите)
 3. Рена Тодорова Джанова – член (представител на родителите)
 4. Герасим Илинов Милев – член (представител на родителите)
 5. Бенка Петкова Георгиева – член (представител на ПРБК)
 6. Анелия Иванова Пиронска – резервен член (представител на родителите)
 7. Вероника Зинкова Албертова – резервен член (представител на родителите)
 8. Снежана Тодорова Въткова – резервен член (представител на ПРБК)

Заповед определяне състава на членовете на Обществения съвет

УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА:

Протокол № 1 от заседание за учебната 2021-2022 година

Протокол № 2 от заседание на ОС за учебната 2021-2022 година

протокол № 3 от заседание на ОС за учебната 2021-2022 година

протокол № 4 от заседание на ОС за учебната 2021-2022 г.

протокол № 5 от заседание на ОС за учебната 2021-2022 г.

протокол № 6 от заседание на ОС за учебната 2021-2022 година

Годишен отчет за дейността на ОС за учебната 2021-2022г.

   УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА:

протокол № 1 за учебната 2020-2021 година

протокол № 2 за учебната 2020-2021 година

протокол № 3 от заседание за учебната 2020-2021 година

протокол № 4 от заседание за учебната 2020-2021 година

протокол № 5 от заседание 2020-2021 година

протокол № 6 от заседание за учебната 2020-2021 година

Годишен отчет за дейността на обществения съвет за учебната 2020-2021 година

УЧЕБНА 2019 / 2020  ГОДИНА:

Протокол № 1 от заседание за учебната 2019-2020 година

Протокол № 2 за учебната 2019-2020 година (учредяване)

протокол № 3 за учебна 2019-2020 година

протокол № 4  за учебната 2019-2020 година

протокол № 5 за учебна 2019-2020 година

протокол № 6 за учебната 2019-2020 година

протокол № 7 за учебната 2019-2020 година

годишен отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2019-2020 година

Състав на Обществения съвет за срок от три години от 16.12.2016г. до 15.12.2019г.:

Маруся Славчова Георгиева – председател (представител на родителите)

заповед определяне ОС

Pravomoshtiya_Obshtestven_savet

pravilnik_obshtestveni_saveti_27092016

УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНА:

протокол № 1 ОС 2018-2019

протокол № 2 ОС 2018-2019

протокол № 3 ОС 2018-2019

протокол № 4 ОС 2018-2019

протокол № 5 ОС 2018-2019

заповед за прекратяване правомощията на член на ОС

протокол № 6 от заседание на ОС

Годишен отчет за дейността на обществения съвет за учебната 2018-2019 година

                           УЧЕБНА  2017 / 2018 ГОДИНА:

протокол № 1 от заседание

протокол № 2 от заседание

протокол № 3 от заседание

протокол № 4 ОС

протокол № 5 ОС

протокол № 6 ОС

протокол № 7 ОС

Годишен отчет за дейността на обществения съвет за учебната 2017-2018 година

                          Учебна 2016 / 2017 година:

протокол учредяване

протокол № 2 ОС

протокол № 3

протокол № 4

протокол № 5

протокол № 6

протокол № 7 ОС

Годишен отчет за дейността на обществения съвет за учебната 2016-2017 година