Прием

ЗА УЧЕБНА 2024 / 2025 ГОДИНА:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ:

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

Подаване на заявление за записване  – от 08.04.2024г. до 31.05.2024 г.

Обявяване на списъците с класираните ученици на 03 юни 2024 г. в 17,00 часа.

Записване на класираните ученици на 04 и 05 юни 2024 година.

Обявяване на свободните след първо класиране места – на 06 юни 2024 година в 17,00 часа.

Записване на ученици, желаещи да заемат свободните места – на 07 и 10 юни 2024 година.

Обявяване на останалите свободни места – на 11 юни 2024 година.

Попълване на свободните места от 12 юни до 13 септември 2024 г.

ПРЕМЕСТВАНЕ В ПЕТИ КЛАС:

Подаване на заявления за записване с оригинал на удостоверението за завършен начален етап – от 17 юни до 28 юни 2024 г.

Обявяване на свободните места – на 01 юли 2024 г.

Попълване на свободните места от 02 юли до 13 септември 2024 г.

Бланките на заявленията може да бъдат изтеглени и от секцията „Предоставяни услуги“.

Заявление за І-ви клас

Заявление за V-ти клас

заповед за определяне реда за прием на ученици в І-ви клас за учебната 2024-2025 година

Заповед за утвърден план-прием в 1 клас за учебната 2024-2025 година

заповед за определяне реда за преместване в 5-ти клас за учебната 2024-2025 година

Заповед утв. план-прием за преместване в 5 клас за учебната 2024-2025 година

Архив:

Заповед за определяне реда за прием на ученици в І-ви клас за учебната 2023-2024 година

Заповед утвърден план-прием в 1-ви клас за учебната 2023-2024 година

Заповед за определяне реда за преместване в пети клас за учебната 2023-2024 година 

Заповед утв. план-прием за преместване в 5-ти клас за учебната 2023-2024 година