Прием

ЗА УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ:

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

Подаване на заявление за записване  – от 01.04.2021г. до 31.05.2021 г.

Обявяване на списъците с класираните ученици на 03 юни 2021 г. в 17,00 часа.

Записване на класираните ученици на 04 и 05 юни 2021 година.

Обявяване на свободните след първо класиране места – на 07 юни 2021 година в 17,00 часа.

Записване на ученици, желаещи да заемат свободните места – на 08 и 09 юни 2021 година.

Обявяване на останалите свободни места – на 10 юни 2021 година.

Попълване на свободните места от 11 юни до 14 септември 2021 г.

ПРЕМЕСТВАНЕ В ПЕТИ КЛАС:

Подаване на заявления за записване с оригинал на удостоверението за завършен начален етап – от 30 юни до 02 юли 2021 г.

Обявяване на свободните места – на 05 юли 2021 г.

Попълване на свободните места от 06 юли до 14 септември 2021 г.

Бланките на заявленията може да бъдат изтеглени и от секцията „Предоставяни услуги“.

Заявление за І-ви клас

Заявление за V-ти клас

заповед за определяне реда за прием в І-ви клас за учебната 2021-2022 година

заповед утвърден прием в І-ви клас за учебната 2021-2022 година

заповед за определяне реда за преместване в 5 клас за учебната 2021-2022 година

заповед за утв.план-прием за преместване на ученици в V-ти клас за учебната 2021-2022 година