Прием

ЗА УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ:

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

Подаване на заявление за записване  – от 03.04.2023г. до 31.05.2023 г.

Обявяване на списъците с класираните ученици на 02 юни 2023 г. в 17,00 часа.

Записване на класираните ученици на 05 и 06 юни 2023 година.

Обявяване на свободните след първо класиране места – на 07 юни 2023 година в 17,00 часа.

Записване на ученици, желаещи да заемат свободните места – на 08 и 09 юни 2023 година.

Обявяване на останалите свободни места – на 12 юни 2023 година.

Попълване на свободните места от 14 юни до 14 септември 2023 г.

ПРЕМЕСТВАНЕ В ПЕТИ КЛАС:

Подаване на заявления за записване с оригинал на удостоверението за завършен начален етап – от 19 юни до 30 юни 2023 г.

Обявяване на свободните места – на 03 юли 2023 г.

Попълване на свободните места от 04 юли до 14 септември 2023 г.

Бланките на заявленията може да бъдат изтеглени и от секцията „Предоставяни услуги“.

Заявление за І-ви клас

Заявление за V-ти клас

Заповед за определяне реда за прием на ученици в І-ви клас за учебната 2023-2024 година

Заповед утвърден план-прием в 1-ви клас за учебната 2023-2024 година

Заповед за определяне реда за преместване в пети клас за учебната 2023-2024 година 

Заповед утв. план-прием за преместване в 5-ти клас за учебната 2023-2024 година