Прием

ЗА УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ:

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

Подаване на заявление за записване  – от 01.04.2022г. до 31.05.2022 г.

Обявяване на списъците с класираните ученици на 03 юни 2022 г. в 17,00 часа.

Записване на класираните ученици на 06 и 07 юни 2022 година.

Обявяване на свободните след първо класиране места – на 08 юни 2022 година в 17,00 часа.

Записване на ученици, желаещи да заемат свободните места – на 09 и 10 юни 2022 година.

Обявяване на останалите свободни места – на 13 юни 2022 година.

Попълване на свободните места от 14 юни до 14 септември 2022 г.

ПРЕМЕСТВАНЕ В ПЕТИ КЛАС:

Подаване на заявления за записване с оригинал на удостоверението за завършен начален етап – от 16 юни до 01 юли 2022 г.

Обявяване на свободните места – на 04 юли 2022 г.

Попълване на свободните места от 05 юли до 14 септември 2022 г.

Бланките на заявленията може да бъдат изтеглени и от секцията „Предоставяни услуги“.

Заявление за І-ви клас

Заявление за V-ти клас

Заповед за определяне реда за прием в І-ви клас за учебната 2022-2023 година

заповед утвърден училищен план-прием в І-ви клас за учебната 2022-2023 година

Заповед за определяне реда за преместване в V-ти клас за учебната 2022-2023 година

заповед за утвърден училищен план-прием – преместване в V клас за учебната 2022-2023 година