График на учебното време

Учебна 2021 – 2022 година:

30.10.2021г. – 01.11.2021г. вкл. – есенна ваканция

24.12.2021г. – 03.01.2022г. вкл. – коледна ваканция

Край на първия учебен срок за учениците от І до VІІ клас – 31.01.2022г

01.02.2022г. – междусрочна ваканция

Начало на втория учебен срок: 02.02.2022г.

01.04.2022г. – 10.04.2022г. вкл. – пролетна ваканция

Неучебни дни:

18.05.2022г. – ДЗИ по БЕЛ

20.05.2022г. – втори ДЗИ

25.05.2022г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

14.06.2022г. – НВО по БЕЛ в края на VІІ клас

16.06.2022г. – НВО по математика в края на VІІ клас

Край на втория учебен срок:

31.05.2022г. – за учениците от първи до трети клас

15.06.2022г. – за учениците от четвърти до шести клас.

30.06.2022г. – за учениците от седми клас