Обучение и график на учебното време

График на учебното време за учебната 2023 / 2024 година:

28.10.2023г. – 01.11.2023г. вкл. – есенна ваканция

23.12.2023г. – 02.01.2024г. вкл. – коледна ваканция

03.02.2024г. – 05.02.2024г. вкл. – междусрочна ваканция

Начало на втория учебен срок: 06.02.2024г.

30.03.2024г. – 07.04.2024г. вкл. – пролетна ваканция

Неучебни дни:

17.05.2024г. – ДЗИ по БЕЛ

20.05.2024г. – втори ДЗИ

19.06.2024г. – НВО по БЕЛ в края на VІІ клас

21.06.2024г. – НВО по математика в края на VІІ клас

Край на втория учебен срок:

29.05.2024г. – за учениците от първи до трети клас (14 учебни седмици)

14.06.2024г. – за учениците от четвърти до шести клас (16 учебни седмици)

28.06.2024г. – за учениците от седми клас (18 учебни седмици)

 

Информация за организацията на учебния ден

Заповед за утвърждаване формите на обучение

Заповед за определяне начало и край на учебния ден

.

Седмична програма за първия учебен срок на учебната 2022-2023 година:

Седмична програма І – ІV клас; Седмична програма V – VІІ клас; Седмична програма ЦДО

Седмична програма за втория учебен срок на учебната 2022-2023 година:

Седмична програма на І-ІV клас за втория уч.срок; Седмична програма V – VІІ клас за втория уч.срок; Седмична програма ЦДО за втория уч.срок

заповед за определяне начало и край на учебния ден

заповед за утвърждаване формите на обучение за учебната 2022-2023 г.

заповед утв. график за консултации по учебни предмети за учебната 2022-2023 година

график за консултации по учебни предмети за ІІ-рия учебен срок на учебната 2022-2023 година

график на приемното време на учителите за учебната 2022-2023г.

график за приемното време на учителите за ІІ-рия учебен срок на учебната 2022-2023 година

заповед за определяне дните за проектни и творчески дейности в класовете от І до ІІІ за учебната 2022-2023 година

 

Учебна 2021 – 2022 година:

график на часовете за проектни и творчески дейности за класовете от І-ви до ІІІ-ти за периода от 23.05.2022г. до 31.05.2022г.

Информация за организацията на учебния ден : дневно разписание

заповед за утвърждаване формите на обучение за учебната 2021-2022-година

заповед график консултации по учебни предмети за учебната 2021-2022 година

заповед график доп.обучение по проект „Подкрепа за успех“.

график за консултации за втория учебен срок на учебната 2021/2022 година по учебни предмети

график за приемното време на учителите за втория учебен срок на учебната 2021/2022 година

Седмична програма за първия учебен срок на учебната 2021-2022 година на:

І-ІV-клас , V – VІІ клас  , ЦДО

Седмична програма за втория учебен срок на учебната 2021-2022 година:

І-ІV клас за 2-ри срок , V-VІІ клас за 2-рия срок  , ЦДО за 2-рия срок