Занимания по интереси

Съгласно чл.21 от Наредбата за приобщаващото образование във връзка с чл.263, ал.1, т.10 от ЗПУО със заповед на директора се утвърждават следните организационни педагогически форми за занимания по интереси:

За учебната 2023/2024 година:

  1. Клуб „Умения за успешно бъдеще“ – тематична област Технологии, подобласт Предприемачество – дейности за придобиване знания и умения по кариерно развитие с ученици от 5, 6 и 7 клас. Ръководител: Ралица Димитрова. График на заниманията: четвъртък от 15,30 до 17,00 часа и през ваканциите.
  2. Клуб „Работилничка за мечти“ – тематична област Технологии, подобласт Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет с ученици от 2 и 3 клас. Ръководител: Лиляна Михайлова. График на заниманията: сряда от 15,30 до 17,00 часа.
  3. Клуб „Футбол“ – тематична област Спорт – колективни спортове с ученици от 4, 5, 6 и 7 клас. Ръководител: Петър Иванов. График на заниманията: сряда и петък от 15,30 до 17,00 часа

За учебната 2022/2023 година:

  1. Клуб „Умения за успешно бъдеще“ – тематична област Технологии, подобласт Предприемачество – дейности за придобиване знания и умения по кариерно развитие с ученици от 5, 6 и 7 клас. Ръководител: Ралица Димитрова. График на заниманията: четвъртък от 15,30 до 17,00 часа и през ваканциите.
  2. Клуб „Сръчни ръчички“ – тематична област Технологии, подобласт Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет с ученици от 2, 3 и 4 клас. Ръководител: Лиляна Михайлова. График на заниманията: понеделник от 15,30 до 17,00 часа.
  3. Клуб „Баскетбол“ – тематична област Спорт – колективни спортове с ученици от 5, 6 и 7 клас. Ръководител: Милена Горанова. График на заниманията: понеделник от 15,30 до 17,00 часа.
  4. Клуб „Футбол“ – тематична област Спорт – колективни спортове с ученици от 3, 4, 5, 6 и 7 клас. Ръководител: Петър Иванов. График на заниманията: сряда и петък от 15,30 до 17,00 часа

За учебната 2021/2022 година:

  1. Клуб „Умения за успешно бъдеще“ – тематична област Технологии, подобласт Предприемачество – дейности за придобиване знания и умения по кариерно развитие с ученици от 5 и 6 клас. Ръководител: Ралица Димитрова. График на заниманията: четвъртък от 15,30 до 17,00 часа.
  2. Клуб „Баскетбол“ – тематична област Спорт – колективни спортове с ученици от 5, 6 и 7 клас. Ръководител: Милена Горанова. График на заниманията: вторник от 15,30 до 17,00 часа.
  3. Клуб „Футбол“ – тематична област Спорт – колективни спортове с ученици от 3 и 4 клас. Ръководител: Петър Иванов. График на заниманията: петък от 15,30 до 17,00 часа.