Училищен координационен съвет

Механизъм

Алгоритъм

Училищна политика за противодействие на тормоза

УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА:

Заповед за сформиране на Училищен координационен съвет

План на Училищен координационен съвет

Заповед за утвърждаване на плана на УКС и Правила за действие на всички служители в случаи на тормоз и насилие сред учениците

 

УЧЕБНА  2022 / 2023 ГОДИНА:

План на Училищния координационен съвет за справяне с насилието

УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА:

Заповед за определяне на училищен координационен съвет за справяне с насилието и тормоза

План на УКС 

Заповед за утвърждаване на плана на УКС и Правила за действие на всички служители в случаи на тормоз и насилие сред учениците

УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА:

заповед за определяне на училищен координационен съвет за справяне с насилието и тормоза

План на Училищен координационен съвет

Заповед за утвърждаване плана на УКС и Правила за действие на всички служители в случаи на тормоз и насилие сред учениците