Самостоятелна форма на обучение

КОНСПЕКТИ:

Конспект по български език и литература 5 клас СФО

Конспект по български език и литература 7 клас СФО

конспект по английски език 5 клас СФО

конспект по английски език 7 клас СФО

конспект по математика 5 клас СФО

конспект по математика 7 клас СФО

конспект по информационни технологии 5 клас СФО

конспект по информационни технологии 7 клас СФО

конспект по история и цивилизации 5 клас СФО

конспект по история и цивилизации 7 клас СФО

конспект по география и икономика 5 клас СФО

конспект по география и икономика 7 клас СФО

конспект по човекът и природата 5 клас СФО

конспект по биология и здравно образование 7 клас СФО

конспект по физика и астрономия 7 клас СФО

конспект по химия и опазване на околната среда 7 клас СФО

конспект по музика 5 клас СФО

конспект по музика 7 клас СФО

конспект по изобразително изкуство 5 клас СФО

конспект по изобразително изкуство 7 клас СФО

конспект по технологии и предприемачество 5 клас СФО

конспект по технологии и предприемачество 7 клас СФО

Физическо възпитание и спорт 5, 6 и 7 клас СФО

 

УЧЕБНА 2018 / 2019  ГОДИНА:

заповед изпити сесия Януари СФО

съобщение изпити сесия Януари

УЧЕБНА 2017 / 2018 ГОДИНА:

заповед определяне условия и ред изпити СФО

заповед изпити сесия Януари СФО

съобщение сесия Януари 5 и 6 клас

съобщение сесия Януари 7 клас

заповед изпити сесия Април

съобщение сесия Април 5 и 6 клас

заповед изпити сесия Юни СФО

съобщение сесия Юни 5 и 6 клас