Прием

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА:

Заповед определен прием І-ви клас

Заповед определен прием в V-ти клас

заповед утвърден прием в І и V клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ:

ПЪРВИ КЛАС:

Подаване на заявление за записване  – от 01.04.2019г. до 31.05.2019 г.

Обявяване на списъците с класираните ученици на 05 юни 2019 г. в 17,00 часа.

Записване на класираните ученици с оригинал на удостоверението – на 06 и 07 юни 2019 година.

Обявяване на свободните след първо класиране места – на 10 юни 2019 година в 17,00 часа.

Записване на ученици, желаещи да заемат свободните места – на 11 и 12 юни 2019 година.

Обявяване на останалите свободни места – на 13 юни 2019 година.

Попълване на свободните места от 14 юни до 13 септември 2019 г.

ПЕТИ КЛАС:

Подаване на заявления за записване с оригинал на удостоверението за завършен начален етап – от 03 юни до 12 юни 2019 г.

Обявяване на свободните места – на 13 юни 2019 г.

Попълване на свободните места от 14 юни до 13 септември 2019 г.

УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНА:

заповед определен ред за прием в І клас

заповед утвърждаване прием в І клас

списък на записаните ученици в първи клас