График на учебното време

Учебна 2018 – 2019 година:

01.11.2018г. – 04.11.2018г. вкл.  – есенна ваканция

22.12.2018г. – 02.01.2019г. вкл. – коледна ваканция

05.02.2019г. – междусрочна ваканция

30.03.2019г. – 07.04.2019г. вкл. – пролетна ваканция

Край на втория учебен срок:

31.05.2019г. – за учениците от първи до четвърти клас (14 учебни седмици)

14.06.2019г. – за учениците от пети и шести клас (16 учебни седмици)

28.06.2019г. – за учениците от седми клас (18 учебни седмици)