График на учебното време

Учебна 2020 – 2021 година:

30.10.2020г. – 01.11.2020г. вкл. – есенна ваканция

22.12.2020г. – 03.01.2021г. вкл. – коледна ваканция

Край на първия учебен срок за учениците от ІV до VІІ клас – 02.02.2021г

03.02.2021г. – междусрочна ваканция за ІV, V, VІ и VІІ клас

Край на първия учебен срок за учениците от І, ІІ и ІІІ клас – 23.02.2021г

24.02.2021г. – междусрочна ваканция за І, ІІ и ІІІ клас.

Начало на втория учебен срок: 04.02.2021г. за ІV, V, VІ и VІІ клас

Начало на втория учебен срок: 25.02.2021г. за І, ІІ и ІІІ клас.

03.04.2021г. – 11.04.2021г. вкл. – пролетна ваканция

Неучебни дни:

19.05.2021г. – ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021г. – втори ДЗИ

25.05.2021г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021г. – НВО по БЕЛ в края на VІІ клас

18.06.2021г. – НВО по математика в края на VІІ клас

Край на втория учебен срок:

23.06.2021г. – за учениците от първи до трети клас

30.06.2021г. – за учениците от четвърти до седми клас.