Колектив

Весела Атанасова Петкова – директор

Татяна Иванова Иванова – старши учител І клас

Наташа Цанкова Паликрушева – старши учител ІI клас

Емилия Василева Владова – старши учител IIІ клас

Ирена Петрова Сълева – старши учител IV клас и преподавател по Английски език

Росица Иванова Василева – старши учител по  Български език и литература

Павлина Пенкова Димитрова – старши учител по математика и Физика и астрономия

Наталия Първанова Петкова – учител по История и цивилизации,  География и икономика, Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество

Нина Йорданова Петрова  – старши учител по Информационни технологии, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Музика

Милена Ангелова Горанова – старши учител по физическо възпитание и спорт

Лиляна Михайлова – учител І – ІV клас в ГЦОУД

Мая Петкова – учител І – ІV клас в ГЦОУД

Мариета Христова – старши учител V – VІІ клас в ГЦОУД