Колектив

Весела Атанасова Петкова – директор

Наташа Цанкова Паликрушева – старши учител І клас

Емилия Василева Владова – старши учител IІ клас

Ирена Петрова Сълева – старши учител IІІ клас и преподавател по Английски език

Татяна Иванова Иванова – старши учител ІV клас

Росица Иванова Василева – старши учител по  Български език и литература

Наталия Първанова Петкова – учител по История и цивилизации,  География и икономика, Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество

Нина Йорданова Петрова  – старши учител по Информационни технологии, Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Музика

Милена Ангелова Горанова – старши учител по физическо възпитание и спорт

Петър Георгиев Иванов – учител по математика и Физика и астрономия

Лиляна Михайлова – старши учител І – ІV клас в ГЦДО

Мая Петкова – учител І – ІV клас в ГЦДО (неплатен отпуск)

– Валери Маршалов – старши учител в група за ЦДО І – ІV клас

Ралица Димитрова – учител V – VІІ клас в ГЦДО