Актуално

ВАЖНО!

От 30.11.2020г.(понеделник) до 21.12.2020г. съгласно Заповед № РД 09-3457/26.11.2020г. на министъра на образованието и науката се преустановяват присъствените учебни занятия в училище и учениците преминават на обучение от разстояние в електронна среда.

Честит 24-ти май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост

Виртуален поздрав за всички учители от учениците:

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и преустановяване на учебния процес до 13.04.2020г., изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от Националното външно оценяване с учениците от VІІ клас през учебната 2019/2020 година ще се осъществява:

Относно подаване на заявления за полагане на изпит, ПО ЖЕЛАНИЕ, по чужд език в VІІ клас и регистриране на заявления в софтуерния продукт:

Подаването на заявление от учениците се извършва в срок от 06 април 2020г. до 10 април 2020г. по електронен път. Бланката на заявлението може да бъде изтеглена:

Заявлението следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището: ou_sadovec@abv.bg в упоменатия срок.

=============================================================

Скъпи ученици на ОУ „Христо Ботев“ с. Садовец,

Ситуацията не само в България, но и в света е тревожна. Изправени сме пред сериозно предизвикателство, което заедно, с разумни действия и дисциплина ще преодолеем. И в никакъм случай не можем да си позволим животът ни да спре.

Напротив. Точно сега трябва да проявим разум. Коронавирусът не е рисков за младите хора, но е опасен за възрастните. Затова трябва да изпълняваме отговорно всяко изискване на Националния щаб и на компетентните медицински власти.

Моля ви, спазвайте стриктно изискванията за лична хигиена, бъдете разумни. Нека опитаме да бъдем по-спокойни, по-отговорни и дисциплинирани. Това, което търпим като неудобство днес, е за да бъдем здрави утре!

„Остани в къщи, това може да спаси живот!“

В  ОУ „Христо Ботев“ с. Садовец е създадена следната организация за електронно обучение:

В начален етап:

    Част от учениците имат устройства в къщи. Учителите ще дават указания на родителите по телефона, след което изпращат материалите на родителите с възложените задачи за изпълнение на имейл-адрес на родителя. Готовите тестове ще се връщат от родителя на електронната поща на учителя.

    За останалите ученици без устройства учителите дават указания на родителя по телефона какво да работи детето (какво и откъде да чете) и ще се носят в къщи по график от дежурен учител (неангажиран с дистанционно обучение), образователния медиатор или човек от обслужващия персонал на хартиен носител размножените допълнителни материали или тестове. При възможност на родителя, лично ще донесе изпълнените задачи от ученика в училище, а при липса на такава по телефона уведомява учителя и при занасянето на следващите материали, връща готовите. Лицата, които посещават домовете на учениците ще спазват стриктно предпазните мерки за дезинфекция.

В прогимназиален етап:

    Част от учениците в прогимназиален етап имат устройства в къщи. Ще се обучават в електронна среда. Създадени са групи по класовете чрез месинджър, като всички прогимназиални учители членуват във всяка група. Материалите ще се изпращат на учениците и ще се връщат на учителя чрез приложението.

    За останалите ученици без устройства учителите ще дават указания по телефона на ученика какво и откъде да чете, ще размножават на хартиен носител допълнително материали и тестове и ще се носят в къщи по график от дежурен учител (неангажиран с дистанционно обучение), образователния медиатор или човек от обслужващия персонал. При занасянето на следващите материали, ще получават готовите за проверка. Лицата, които посещават домовете на учениците ще спазват стриктно предпазните мерки за дезинфекция.