Обществен съвет

Състав на Обществения съвет:

  1. Маруся Славчова Георгиева – председател (представител на родителите)
  2. Анелия Иванова Пиронска – член (представител на родителите)
  3. Мая Иванова Ангелова – член (представител на родителите)
  4. Росица Василева Лисакова – член (представител на родителите)
  5. Бенка Петкова Георгиева – член (представител на ПРБК)
  6. Милко Павлинов Горанов – резервен член (представител на родителите)
  7. Вержиния Иванова Иванова – резервен член (представител на родителите)
  8. Снежана Тодорова Въткова – резервен член (представител на ПРБК)

заповед определяне ОС

Pravomoshtiya_Obshtestven_savet

pravilnik_obshtestveni_saveti_27092016

УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНА:

протокол № 1 ОС 2018-2019

протокол № 2 ОС 2018-2019

протокол № 3 ОС 2018-2019

                           УЧЕБНА  2017 / 2018 ГОДИНА:

протокол № 1 от заседание

протокол № 2 от заседание

протокол № 3 от заседание

протокол № 4 ОС

протокол № 5 ОС

протокол № 6 ОС

протокол № 7 ОС

                          Учебна 2016 / 2017 година:

протокол учредяване

протокол № 2 ОС

протокол № 3

протокол № 4

протокол № 5

протокол № 6

протокол № 7 ОС