Национално външно оценяване

Дати за провеждане на изпитите от НВО за учебната 2020-2021 година:

ІV-ти клас:

Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

Справка за средните резултати на учениците от НВО на 4. клас:

VІІ-ми клас:

Български език и литература – 16 юни 2021г., начало 09,00 часа

Математика – 18 юни 2021г., начало 09,00 часа